Střední zdravotnická a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace

Masér ve zdravotnictví 53-41-M/04

 
22.ledna 2024  |   Studijní obory  |   Mgr. Miroslav Jurič  |  

ODBORNÉ KOMPETENCE:

Provádět činnosti při poskytování léčebně rehabilitační péče pod odborným dohledem fyzioterapeuta způsobilého k výkonu povolání nebo lékaře se specializací v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny.

Studijní obor na SZŠ Cheb

 Ve školním roce 2024/2025 otevíráme obor


 

Masér ve zdravotnictví

53-41-M/04 čtyřleté denní studium

MATURITNÍ ZKOUŠKA:

SPOLEČNÁ ČÁST:                             PÍSEMNÁ – ČJ, CIJ nebo MAT                                 

PROFILOVÁ ČÁST:                            Český jazyk a literatura

                                                                               Cizí jazyk

                                                                               Fyzikální terapie

                                                                               Masáže

                                                                               Biologie člověka

 

PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ:

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového nebo ambulantního typu při poskytování rehabilitační, léčebné a lázeňské péče, popřípadě v zařízeních sociálních služeb. Je schopen provádět pod odborným dohledem fyzioterapeuta nebo lékaře se specializací v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny klasické masáže, aplikovat teplo, provádět zábaly, koupele a základní vodoléčebné procedury. Absolvent je způsobilý vykonávat povolání masér ve zdravotnictví a získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Masérské, rekondiční a regenerační služby dle přílohy č. 2  Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

Na vyšších odborných a vysokých školách. V současné době je široká nabídka k získání další specializace ve zdravotnictví a sociálních službách (všeobecná sestra, záchranář, dentální hygienista, farmaceutický asistent, ortotik - protetik, ergoterapeut, fyzioterapeut, FTVS – trenér, sportovní a kondiční specialista aj.).

NABÍDKA ŠKOLY:

Prospěchové stipendium

Příspěvek na ubytování v DM při SZŠ a VOŠ Cheb

Motivační kreditní systém pochval – body za aktivitu – pochvaly – ceny - KRESYP

Možnost pracovního uplatnění a studia v zahraničí.

Stravování v budově školy

Sportovní vyžití – posilovna, tělocvična

 

Vyhledávání
Kalendář akcí

Dnes je 21. června 2024
a svátek má Alois.

Karlovarský kraj Živý kraj Studuj zdrávku Galerie zdravotnictví Seznam škol Střední roku

Dokumenty

  • Školní řád
  • Žádost o ukončení studia
  • Žádost o uvolnění z vyučování
  • Položka

Kontakty