Střední zdravotnická a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace

Sdružení rodičů a přátel Zdravotnické školy Cheb

 


Sdružení rodičů a přátel Zdravotnické školy Cheb (dále jen SRPZCH) je dobrovolným sdružením zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže a o práci střední zdravotnické školy a jiných výchovných zařízení založených jako dobrovolné sdružení občanů.

Sdružení je nepolitickou zájmovou organizací zastupující zájmy dětí a mládeže. Hájí a posuzuje jejich vzdělávání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro jejich plné uplatnění v životě společnosti.

Cílem sdružení je koordinace a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a účinná dobrovolná pomoc škole při plnění jejího poslání.

Majetek Sdružení tvoří členské příspěvky a sponzorské dary, většinou směrované pro danou třídu.

Výše příspěvku žáka denní formy studia je 500,- Kč. na školní rok, pro žáky dálkové formy studia činí příspěvek 1 000,- Kč na školní rok. Má-li žák denní formy studia na škole sourozence, platí tento příspěvek pouze jeden z nich. Žák, který doloží potvrzení o hmotné nouzi, je od tohoto příspěvku osvobozen.

 

Bankovní účet SRPZCH Cheb určený pro příspěvky:

číslo účtu: 4632910/8030  (Raiffeisenbank im Stiftland eG)

Pokud je jméno žáka jiné než osoby, která platbu provádí, je třeba uvést jméno žáka a třídu.

Po zaplacení žáci donesou potvrzení (stačí kopie příkazu) třídnímu učiteli.

Samozřejmě je možné platbu ve výjimečných případech provést hotově, a to třídnímu učiteli.

Žáci, kteří mají na škole sourozence, platí pouze jednou

 

SRPZCH přispívá ze svého fondu na:

·        LVK 15 000- Kč

·        dopravu do Národního divadla v Praze (vždy pro žáky tříd 2. ročníku) cca 20 000,- Kč

·        ocenění žáků s vyznamenáním na konci školního roku 500- Kč

·        odměny za hodnocení KRESYP (Kreditní systém pochval za mimořádnou a dobrovolnou práci pro školu, za sportovní výkony, prezentaci školy a soutěže žáka ve školním roce) činí podle získaných bodů 200-, 300-, 500- Kč

·        turistický kurz 5 000,- Kč

·        odměny za vynikající sportovní výkony v rámci reprezentace školy

·        Vánoční koncert (tradiční akce pořádaná školou pro žáky, rodiče a partnery školy) 10 000- Kč

·        Psychologickou olympiádu (školní, regionální a celorepublikové kolo) - ceny pro školní kolo cca3 000- Kč, dopravu na regionální popřípadě celorepublikové kolo - cestovné

·        pořádání maturitního plesu pro každou třídu 4. ročníku 5 000- Kč

·        na organizaci závěrečných zkoušek žáků oboru Ošetřovatel 5 000- Kč

·        květiny pro žáky při slavnostním předávání maturitních vysvědčení a výučních listů oboru Ošetřovatel

·        startovné při sportovních akcích

·        tyto příspěvky mohou žádat třídní učitelé, učitelé nebo žáci pořádající akci, a to v dostatečném předstihu tak, aby mohli zástupci SRPZCH schválit danou žádost a výši příspěvku. Využití příspěvku je nutné doložit fakturou nebo dokladem o zaplacení. Účtovací období SRPZCH je kalendářní rok.

SRPZCH

Vyhledávání
Kalendář akcí

Dnes je 22. července 2024
a svátek má Magdaléna.

Karlovarský kraj Živý kraj Studuj zdrávku Galerie zdravotnictví Seznam škol Střední roku

Dokumenty

  • Školní řád
  • Žádost o ukončení studia
  • Žádost o uvolnění z vyučování
  • Položka

Kontakty