Střední zdravotnická a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace

Maturitní zkoušky

 

Termíny MZ Jaro 2024


Didaktické testy

Od 2. května 2024 do 7. května 2024

Písemné, praktické, ústní zkoušky

 

Třída

Písemná MZ

Praktická MZ

Ústní MZ

4.A

4. 4. PP z ČJ

5. 4. PP z CJ

29. 4. BIC

9. 5. 2024 – 16. 5. 2024

27. 5. 2024 –

31. 5. 2024

4.B M

4. 4. PP z ČJ

5. 4. PP z CJ

 

16. 5. 2024 – 21. 5. 2024

27. 5. 2024 –

31. 5. 2024

4.B SČ

4. 4. PP z ČJ

5. 4. PP z CJ

 

22. 5. 2024 – 24. 5. 2024

27. 5. 2024 –

31. 5. 2024

5. DS

4. 4. PP z ČJ

5. 4. PP z CJ

29. 4. BIC

9. 5. 2024 – 16. 5. 2024

20. 5. 2024 –

24. 5. 2024

  

Originál oznámení "Termíny MZ jaro 2024".

 

Přihlášení k jarnímu termínu MZ


Termín pro podání přihlášky k jarnímu termínu maturitní zkoušky je do 1. 12. 2023. Pokud žák žádá o přizpůsobení podmínek zkoušky, musí k přihlášce přiložit doporučení školského poradenského zařízení.

 

Přihláška k MZ. 

 

Nabídka maturitních předmětů


 obor: Praktická sestra, kód 53-41-M/01

 a) společná část:

1.) povinná zkouška bez volby (CJL)

2.) povinná zkouška s volbou (MAT x ANJ x NEJ)

viz zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 

b) profilová část:

3.) povinné zkoušky

OSK        -formou ústní

OSN       -formou praktické zkoušky

ANJ         -formou ústní zkoušky a písemné práce – povinná s volbou

NEJ         -formou ústní zkoušky a písemné práce – povinná s volbou

CJL           -formou ústní zkoušky a písemné práce

BIC          -formou písemné zkoušky

 

4.) nepovinné zkoušky (nejvýše dvě)

Bio-psycho-sociální profil osobnosti nemocného - formou vypracování maturitní práce a její obhajoby

 

obor: Sociální činnost, kód 75-41-M/01

a) společná část:    

1.) povinná zkouška bez volby (CJL)

2.) povinná zkouška s volbou (MAT x ANJ x NEJ)

viz zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 

b) profilová část:    

3.) povinné zkoušky

SPO        -formou ústní zkoušky

Přímá péče a osobní asistence - formou praktické zkoušky

NEJ         -formou ústní zkoušky a písemné práce – povinná s volbou

ANJ         -formou ústní zkoušky a písemné práce – povinná s volbou

CJL           -formou ústní zkoušky a písemné práce

 

4.) nepovinné zkoušky (nejvýše dvě)

EKO       -formou ústní zkoušky

Pedagogika a psychologie – formou ústní zkoušky

 

a) společná část:

1.) povinná zkouška bez volby (CJL)

2.) povinná zkouška s volbou (MAT x ANJ x NEJ)

viz zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 

b) profilová část:

3.) povinné zkoušky (obě)

FYT         - formou ústní zkoušky

MAS       - formou praktické zkoušky

NEJ         - formou ústní a písemné zkoušky – povinná s volbou

ANJ         - formou ústní a písemné zkoušky – povinná s volbou

CJL           - formou ústní a písemné zkoušky

 

4.) Nepovinné zkoušky (nejvýše dvě)

EKO       -formou ústní zkoušky

BIC          -formou písemné zkoušky

 

 Maturitní témata


MZ_ANJ_23-24

MZ_BIC_ obor MZ_23-24

MZ_BIC_ obor PS_23-24

MZ_CJL_23-24

MZ_EKO_23-24

MZ_FYT_oborMZ_23-24

MZ_MAS_ obor MZ_23-24

MZ_NEJ_23-24

MZ_OSK_oborPS 23-24

MZ_OSN_ obor PS_23-24

MZ_POA_ obor SČ_23-24

MZ_PSP_oborSČ_2023-2024

MZ_SPO_oborSČ_2023-2024

 

Dokumenty k MZ z Českého jazyka a literatury


(DOC) Individuální seznam četby

Maturitní zkoušky

Vyhledávání
Kalendář akcí

Dnes je 22. července 2024
a svátek má Magdaléna.

Karlovarský kraj Živý kraj Studuj zdrávku Galerie zdravotnictví Seznam škol Střední roku

Dokumenty

  • Školní řád
  • Žádost o ukončení studia
  • Žádost o uvolnění z vyučování
  • Položka

Kontakty