Střední zdravotnická a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace

Pokusné ověřování stupňovitého propojení v oboru Praktická sestra

 
1.ledna 2024  |   Pokusné ověřování stupňovitého propojení v oboru PS  |   Mgr. Miroslav Jurič  |  


Úvodní informace k pokusnému ověřování


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokusné ověřování organizace, metod, forem a ukončení vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem, středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího odborného vzdělání v oborech vzdělání 53-41-H/01 Ošetřovatel, 53-41-M/03 Praktická sestra a 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra ze skupiny oborů vzdělání 53 – Zdravotnictví. 

Účelem pokusného ověřování je vytvoření efektivní stupňovité a zkrácené vzdělávací cesty v ošetřovatelských oborech vzdělání, kde v rámci studia maturitního oboru vzdělání získá úspěšný žák/absolvent/student nejprve výuční list (Ošetřovatelství I. stupně), následně maturitní zkoušku (Ošetřovatelství II. stupně) a následně je bez přijímací zkoušky přijat do 2. ročníku akreditovaného oboru vzdělání vyšší odborné školy zakončeného absolutoriem (Ošetřovatelství III. stupně). 

Cyklus pokusného ověřování trvá 6 let. Pokusné ověřování bylo zahájeno 1. 9. 2022 a bude ukončeno nejpozději 31. srpna 2031.  


Výhody pro žáka 

·   možnost získání výučního listu oboru Ošetřovatel již po 3. ročníku studia oboru Praktická sestra, což umožní např. i výkon brigády ve zdravotnických zařízeních na pozici kvalifikovaného zdravotnického pracovníka s vyšším platovým ohodnocením;

 ·   možnost přímého vstupu do 2. ročníku programu Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaná dětská sestra na VOŠ, a tedy kratší doba studia k získání titulu Diplomovaný specialista; 

 ·    možnost nástupu na vyšší odbornou školu po ukončení 4. ročníku i v případě neúspěšně vykonané maturitní zkoušky, kterou lze dokončit v průběhu studia VOŠ


MŠMT - VYHLÁŠENÍ POKUSNÉHO OVĚŘOVÁNÍ STUPŇOVITÉHO PROPOJENÍ VYBRANÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ

 

JEDNOTNÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (JZZ)


Přihláška k  JZZ

Podmínky JZZ

Metodická podpora


Vyhledávání
Kalendář akcí

Dnes je 21. června 2024
a svátek má Alois.

Karlovarský kraj Živý kraj Studuj zdrávku Galerie zdravotnictví Seznam škol Střední roku

Dokumenty

  • Školní řád
  • Žádost o ukončení studia
  • Žádost o uvolnění z vyučování
  • Položka

Kontakty