Střední zdravotnická a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace

Ošetřovatel 53-41-H/01

 
22.ledna 2024  |   Studijní obory  |   Mgr. Miroslav Jurič  |  

ODBORNÉ KOMPETENCE:

Pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru ošetřovatelství poskytuje ošetřovatelskou péči a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné a diagnostické péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.

Studijní obor na SZŠ Cheb

 Ve školním roce 2024/2025 neotevíráme obor


 

Ošetřovatel 53-41-H/01 tříleté denní studium

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA:

ODBORNÁ

Písemná

Praktická

Ústní

Dokladem o získání vzdělání je výuční list

PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ:

Uplatnění ve zdravotnických zařízeních a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích (interní, chirurgická, dětská oddělení aj.) nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením a v zařízeních pro seniory a hospicích. Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2  Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

Střední odborné školy ukončené maturitní zkouškou v denní, dálkové, večerní nebo kombinované formě vzdělávání, vzdělávací akce v systému celoživotního vzdělávání pro zdravotnické pracovníky.

NABÍDKA ŠKOLY:

  • Prospěchové stipendium
  • Příspěvek na ubytování v DM při SZŠ a VOŠ Cheb,
  • Motivační kreditní systém pochval – body za aktivitu – pochvaly – ceny - KRESYP
  • Stravování v budově školy, sportovní vyžití – posilovna, tělocvična
Vyhledávání
Kalendář akcí

Dnes je 21. června 2024
a svátek má Alois.

Karlovarský kraj Živý kraj Studuj zdrávku Galerie zdravotnictví Seznam škol Střední roku

Dokumenty

  • Školní řád
  • Žádost o ukončení studia
  • Žádost o uvolnění z vyučování
  • Položka

Kontakty