Střední zdravotnická a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace

SOCIÁLNÍ PEDAGOG

7.září 2021  |   Kontakty Školní poradenské pracoviště  |     |  

Mgr. Lenka Píbilová

Kabinet číslo 213

 • email: pibilova@szsavoscheb.cz
 • telefon: 351 011 060
 • konzultační hodiny:

  pondělí 9:00 – 10:00
  čtvrtek 8:00 - 9:30

  nebo dle dohody
 • spolupracuje s obcemi, zdravotnickými zařízeními, policií, soudy, státními zastupitelstvími a dalšími zainteresovanými orgány a organizacemi;
 • provádí sociálně právní poradenství a sociální terapii s problémovými jedinci;
 • zprostředkovává pomoc odborných poradenských a zdravotnických pracovišť a jiných odborných zařízení;
 • vytváří podmínky pro navázání kontaktu a pomáhajícího vztahu s rodinami v oblasti vzdělávání, spolupráce s rodinou;
 • zaměřuje se na včasné odhalení ohrožených žáků (izolace, týrání, zanedbávání, sociálně patologické jevy, kriminalita atd.);
 • poskytuje pomoc rodinám, ve kterých nejsou podmínky pro domácí přípravu žáků do školy (zprostředkování přípravy na vyučování, přijímací zkoušky);
 • koordinuje kariérové poradenství, spolupracuje s třídními učiteli, učiteli, vychovateli, asistenty, žáky, rodiči, úřady práce a organizacemi, které se zabývají kariérovým poradenstvím;
 • řídí mentorské programy, exkurze, besedy, dny otevřených dveří;
 • zajišťuje přípravu na přijímací řízení (pomoc sociálně znevýhodněným žákům s agendou spjatou s přijímacím řízením – přihlášky, zápisové lístky);
 • spolupracuje na realizaci příležitostných tematických programů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů;
 • pomáhá při rozvoji žáků v oblasti osobnostní a sociální výchovy.
Vyhledávání
Kalendář akcí

Dnes je 21. června 2024
a svátek má Alois.

Karlovarský kraj Živý kraj Studuj zdrávku Galerie zdravotnictví Seznam škol Střední roku

Dokumenty

 • Školní řád
 • Žádost o ukončení studia
 • Žádost o uvolnění z vyučování
 • Položka

Kontakty