Střední zdravotnická a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace

Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání dle zákona č. 171/2023Sb.

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který do tuzemského právního řádu transportoval Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva, jsou stanoveny podmínky pro podávání oznámení o protiprávní činnosti, dále pro přijetí a posouzení těchto oznámení, jako i pro zajištění nápravy a evidenci řešení oznámení. Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti či v souvislosti s ní, o kterých zaměstnanci a další fyzické osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména z obavy ze ztráty zaměstnání či jiného postihu. Oznamovatelem je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí uvedených níže a tuto skutečnost oznámila prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému nebo uveřejněním, případně přímo příslušným orgánům veřejné moci (např. policejní orgán, státní zástupce, orgán správního trestání).


 

 Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí:

a)  závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,

b)   samostatná výdělečná činnost,

c)   výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,

d)   výkon funkce člena orgánu právnické osoby,

e)   plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,

f)    správa svěřeneckého fondu,

g)   dobrovolnická činnost,

h)   odborná praxe, stáž,

i)    výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění, nebo

j)    ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.


 

Dokumenty

Návod pro zaměstnance SZ a VOŠ Cheb

Whistleblowing

 

Whistleblowing

Vyhledávání
Kalendář akcí

Dnes je 21. června 2024
a svátek má Alois.

Karlovarský kraj Živý kraj Studuj zdrávku Galerie zdravotnictví Seznam škol Střední roku

Dokumenty

  • Školní řád
  • Žádost o ukončení studia
  • Žádost o uvolnění z vyučování
  • Položka

Kontakty