Střední zdravotnická a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace

Studijní obory na SZŠ Cheb

 

Ve školním roce 2024/2025 budeme otevírat tyto obory:

Kritéria přijímacího řízení budou na webových stránkách školy zveřejněna do 31.1. 2024. Jednotná přijímací zkouška do oborů s maturitní zkouškou se bude konat 12.4. 2024 (1.termín), 15.4. 2024 (2. termín).


Sociální činnost 75-41-M/01


75-41-M/01 čtyřleté denní studium

ODBORNÉ KOMPETENCE:

Poskytování přímé pomoci klientům sociálních služeb, provádění základní výchovné nepedagogické činnosti podporující soběstačnost a sociální aktivizaci klientů a aktivní využívání volného času.

MATURITNÍ ZKOUŠKA:

SPOLEČNÁ ČÁST:                                                 PROFILOVÁ ČÁST:

PÍSEMNÁ – ČJ, CIJ nebo MAT                       Český jazyk a literatura

                                                                                                  Cizí jazyk

                                                                                                  Sociální pomoc

                                                                                                  Přímá péče a osobní asistence

PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ:

Uplatnění v pobytových, ambulantních a terénních zařízení sociálních služeb, zajištění pomoci všem věkovým kategoriím v zabezpečování zájmové a kulturní činnosti, v poskytování výchovné nepedagogické činnosti pro děti i dospělé, v nadacích, charitativních organizací, poskytování přímé péče a osobní asistence klientům a v managementu sociálních služeb. Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

Na vyšší odborné škole, obor Sociální práce, která je součástí naší školy, na jiných vysokých nebo vyšších odborných školách, například sociální práce, speciální pedagogika, andragogika.

NABÍDKA ŠKOLY:

Prospěchové stipendium

Příspěvek na ubytování v DM při SZŠ a VOŠ Cheb, informace na dm@szscheb.cz, tel. č. +420 774 001 886

Motivační kreditní systém pochval – body za aktivitu – pochvaly – ceny - KRESYP

Možnost pracovního uplatnění a studia v zahraničí.

Stravování v budově školy

Sportovní vyžití – posilovna, tělocvična.


Studijní obory SC

Vyhledávání
Kalendář akcí

Dnes je 23. května 2024
a svátek má Vladimír.

Karlovarský kraj Živý kraj Studuj zdrávku Galerie zdravotnictví Seznam škol Střední roku

Dokumenty

  • Školní řád
  • Žádost o ukončení studia
  • Žádost o uvolnění z vyučování
  • Položka

Kontakty