Střední zdravotnická a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace

Studijní obor na SZŠ Cheb

 

Ve školním roce 2024/2025 otevíráme obor:


 

Praktická sestra 53-41-M/03

53-41-M/03 čtyřleté denní studium

ODBORNÉ KOMPETENCE:

Absolvent získá odbornou způsobilost k poskytování zdravotní péče. Bez odborného dohledu a bez indikace a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem poskytuje nebo zajišťuje základní ošetřovatelskou péči dětem i dospělým a pod odborným vedením všeobecné sestry, lékaře nebo zubního lékaře poskytuje specializovanou ošetřovatelskou péči.  Podílí se na preventivní, diagnostické, neodkladné, léčebné, rehabilitační a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.

MATURITNÍ ZKOUŠKA:

SPOLEČNÁ ČÁST:                                                                     PROFILOVÁ ČÁST:

PÍSEMNÁ – ČJ, CIJ nebo MAT                                        Český jazyk a literatura

                                                                                                                   Cizí jazyk

                                                                                                                   Ošetřovatelská péče v klinických oborech

                                                                                                                  Ošetřování nemocných

PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ:

Absolvent se uplatní v různých zdravotnických a sociálních zařízeních lůžkového i ambulantního typu jako např. v nemocnicích, na poliklinikách, v lékařských nebo ošetřovatelských centrech, v ordinacích praktických, odborných lékařů i zubařů, také v domácí ošetřovatelské péči, v lázeňství, v jeslích a stacionářích pro děti. Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu, Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, a Provozování solárií dle přílohy č. 2  Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

Zkrácené studium v oboru Všeobecná setra titul DiS. na vyšších odborných školách. Studium na vysokých školách různého zaměření.

NABÍDKA ŠKOLY:

Prospěchové stipendium

Příspěvek na ubytování v DM při SZŠ a VOŠ Cheb.

Motivační kreditní systém pochval – body za aktivitu – pochvaly – ceny – KRESYP.

Možnost pracovního uplatnění a studia v zahraničí.

Stravování v budově školy.

Sportovní vyžití – posilovna, tělocvična.

Studijní obory PS

Vyhledávání
Kalendář akcí

Dnes je 21. června 2024
a svátek má Alois.

Karlovarský kraj Živý kraj Studuj zdrávku Galerie zdravotnictví Seznam škol Střední roku

Dokumenty

  • Školní řád
  • Žádost o ukončení studia
  • Žádost o uvolnění z vyučování
  • Položka

Kontakty