Střední zdravotnická a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace

Studijní obory na SZŠ Cheb

 

Ve školním roce 2024/2025 nebudeme otevírat tento studijní obor.

 

Otevření oboru předpokládáme ve školním roce 2024 /2025.


Ošetřovatel 53-41-H/01

53-41-H/01 tříleté denní studium

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA:

ODBORNÁ

Písemná

Praktická

Ústní

Dokladem o získání vzdělání je výuční list

ODBORNÉ KOMPETENCE:

Pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru ošetřovatelství poskytuje ošetřovatelskou péči a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné a diagnostické péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.

PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ:

Uplatnění ve zdravotnických zařízeních a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích (interní, chirurgická, dětská oddělení aj.) nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením a v zařízeních pro seniory a hospicích. Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

Střední odborné školy ukončené maturitní zkouškou v denní, dálkové, večerní nebo kombinované formě vzdělávání, vzdělávací akce v systému celoživotního vzdělávání pro zdravotnické pracovníky.

NABÍDKA ŠKOLY:

Prospěchové stipendium

Příspěvek na ubytování v DM při SZŠ a VOŠ Cheb, informace na dm@szscheb.cz

č. +420 774 001 886

Motivační kreditní systém pochval – body za aktivitu – pochvaly – ceny - KRESYP

Stravování v budově školy, sportovní vyžití – posilovna, tělocvična.

Studijní obory OS

Vyhledávání
Kalendář akcí

Dnes je 21. června 2024
a svátek má Alois.

Karlovarský kraj Živý kraj Studuj zdrávku Galerie zdravotnictví Seznam škol Střední roku

Dokumenty

  • Školní řád
  • Žádost o ukončení studia
  • Žádost o uvolnění z vyučování
  • Položka

Kontakty