Střední zdravotnická a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace

Sociální pedagog


Mgr. PÍBILOVÁ Lenka

E-mail:    pibilova@szscheb.cz

Kabinet:   213

Konzultační hodiny :            Úterý            9:55 - 10:40

                                                                  Čtvrtek      10:50 - 11:35


·        Vykonává činnost poradenskou, metodickou, informační, 

·        spolupracuje s obcemi, zdravotnickými zařízeními, policií, soudy, státními zastupitelstvími a dalšími zainteresovanými orgány a organizacemi;

·        provádí sociálně právní poradenství a sociální terapii s problémovými jedinci;

·        zprostředkovává pomoc odborných poradenských a zdravotnických pracovišť a jiných odborných zařízení;

·        vytváří podmínky pro navázání kontaktu a pomáhajícího vztahu s rodinami v oblasti vzdělávání, spolupráce s rodinou;

·        zaměřuje se na včasné odhalení ohrožených žáků (izolace, týrání, zanedbávání, sociálně patologické jevy, kriminalita atd.);

·        poskytuje pomoc rodinám, ve kterých nejsou podmínky pro domácí přípravu žáků do školy (zprostředkování přípravy na vyučování, přijímací zkoušky);

·        koordinuje kariérové poradenství, spolupracuje s třídními učiteli, učiteli, vychovateli, asistenty, žáky, rodiči, úřady práce a organizacemi, které se zabývají kariérovým poradenstvím;

·        řídí mentorské programy, exkurze, besedy, dny otevřených dveří;

·        zajišťuje přípravu na přijímací řízení (pomoc sociálně znevýhodněným žákům s agendou spjatou s přijímacím řízením – přihlášky, zápisové lístky);

·        spolupracuje na realizaci příležitostných tematických programů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů;

·        pomáhá při rozvoji žáků v oblasti osobnostní a sociální výchovy.

 

 

 

SPP_SOCIÁLNÍ PEDAGOG

Vyhledávání
Kalendář akcí

Dnes je 21. června 2024
a svátek má Alois.

Karlovarský kraj Živý kraj Studuj zdrávku Galerie zdravotnictví Seznam škol Střední roku

Dokumenty

  • Školní řád
  • Žádost o ukončení studia
  • Žádost o uvolnění z vyučování
  • Položka

Kontakty