Střední zdravotnická a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace

Školní metodik prevence

Mgr. Kateřina Slavíková


Kabinet číslo :           422

email:                             slavikova@szsscheb.cz

telefon:                         737 281 001


Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům spojenými s projevy rizikových forem chování, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření. Podporujeme pozitivní klima školy i jednotlivých školních tříd. Vytváříme zdravé a funkční prostředí, bezpečné a prospěšné pro osobní růst každého z nás.

Primární prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti MŠMT je zaměřena na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků:

·       agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, vandalismus, intolerance, extremismus, rasismus a xenofobie, divácké násilí

·       záškoláctví

·       závislostní chování (patologické hráčství, užívání všech návykových látek)

·       rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů

·       poruchy příjmu potravy

·       negativní působení sekt

·       sebepoškozování, sexuální rizikové chování

 

Dokumenty ke stažení


Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2023/2024

 

SPP_ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Vyhledávání
Kalendář akcí

Dnes je 21. června 2024
a svátek má Alois.

Karlovarský kraj Živý kraj Studuj zdrávku Galerie zdravotnictví Seznam škol Střední roku

Dokumenty

  • Školní řád
  • Žádost o ukončení studia
  • Žádost o uvolnění z vyučování
  • Položka

Kontakty