Ošetřovatel

53-41-H/01 tříleté denní studium

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA:

  • Odborná - písemná, praktická a ústní

Dokladem o získání vzdělání je výuční list

 

PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ:

Uskutečňuje se formou odborného výcviku v odborných učebnách ve škole a  na pracovištích sociálních partnerů (nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných a v zařízeních sociálních služeb). Odbornou praxi je možno vykonávat na pracovištích v místě bydliště.

PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ:

Uplatnění ve zdravotnických zařízeních a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích (interní, chirurgická, dětská oddělení aj.) nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením a v zařízeních pro seniory a hospicích.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

Střední odborné školy ukončené maturitní zkouškou v denní, dálkové, večerní nebo kombinované formě vzdělávání, vzdělávací akce v systému celoživotního vzdělávání pro zdravotnické pracovníky.

NABÍDKA ŠKOLY:

  • Prospěchové stipendium
  • Příspěvek na ubytování v DM při SZŠ a VOŠ Cheb, informace na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. č. +420 774 001 886
  • Motivační kreditní systém pochval – body za aktivitu – pochvaly – ceny - KRESYP
  • Stravování v budově školy, sportovní vyžití – posilovna, tělocvična