Praktická sestra

53-41-M/03 čtyřleté denní studium

ODBORNÉ KOMPETENCE:

Absolvent získá odbornou způsobilost k poskytování zdravotní péče. Bez odborného dohledu a bez indikace a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem poskytuje nebo zajišťuje základní ošetřovatelskou péči dětem i dospělým a pod odborným vedením všeobecné sestry, lékaře nebo zubního lékaře poskytuje specializovanou ošetřovatelskou péči.  Podílí se na preventivní, diagnostické, neodkladné, léčebné, rehabilitační a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.

MATURITNÍ ZKOUŠKA:

SPOLEČNÁ ČÁST:                                                 PROFILOVÁ ČÁST:

PÍSEMNÁ – ČJ, CIJ nebo MAT                                  Český jazyk a literatura

                                                                              Cizí jazyk

                                                                              Ošetřovatelská péče v klinických oborech

                                                                              Ošetřování nemocných

PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ:

Absolvent se uplatní v různých zdravotnických a sociálních zařízeních lůžkového i ambulantního typu jako např. v nemocnicích, na poliklinikách, v lékařských nebo ošetřovatelských centrech, v ordinacích praktických, odborných lékařů i zubařů, také v domácí ošetřovatelské péči, v lázeňství, v jeslích a stacionářích pro děti. Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu, Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, a Provozování solárií dle přílohy č. 2  Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

Zkrácené studium v oboru Všeobecná setra titul DiS. na vyšších odborných školách. Studium na vysokých školách různého zaměření.

NABÍDKA ŠKOLY:

  • Prospěchové stipendium
  • Příspěvek na ubytování v DM při SZŠ a VOŠ Cheb, informace na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.č. +420 774 001 886
  • Motivační kreditní systém pochval – body za aktivitu – pochvaly – ceny - KRESYP
  • Možnost pracovního uplatnění a studia v zahraničí.
  • Stravování v budově školy
  • Sportovní vyžití – posilovna, tělocvična