Studijní obory

Učební obor


Informační leták (PDF)

Naše škola jako jediná v České republice nabízí po úspěšném ukončení studia úplné doplnění kvalifikace pro pracovní pozici masér. Jedná se o odbornou zkoušku akreditovaného kvalifikačního kurzu masér. Akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR pod č.j. 9886/2015-4/ONP.

Zdravotnický asistent 53 - 41 - M/01

Čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou.

Forma vzdělání denní (4 roky) a dálkové (5 let).

Žáci budou připravováni pro poskytování zdravotnické péče v rámci ošetřovatelského procesu.

Stipendia:

 • motivační
 • prospěchové
 • náborový příspěvek při uzavření smlouvy žáka s KKN ve 3. a 4. ročníku
 • příspěvek na ubytování v domově mládeže naší školy

Uplatnění:

 • ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního typu
 • v domácí ošetřovatelské péči jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb
 • v jeslích a stacionářích pro děti
 • v lázeňství
 • ve zdravotnických zařízeních zemí EU

Možnosti dalšího vzdělávání:

 • vyšší odborné školy například: diplomovaná všeobecná sestra, farmaceutický asistent, nutriční terapeut
 • vysoké školy - bakalářský a magisterský program, například porodní asistentka, fyzioterapeut, záchranář, lékařské, veterinární a biomedicínské obory

Socíální činnost 75 - 41 - M/01

Čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou.

Forma vzdělání denní (4 roky) a dálkové (5 let).

Žáci budou připravováni pro osobní práci s klienty.

Zaměření na tělesnou, psychickou a sociální podporu klientů.

Stipendia:

 • příspěvek na ubytování v domově mládeže naší školy

Uplatnění:

 • v pobytových, ambulantních a terénních zařízeních sociálních služeb
 • zajištění pomoci všem věkovým kategoriím v zabezpečování zájmové a kulturní činnosti
 • v poskytování výchovné nepedagogické činnosti pro děti i dospělé
 • v nadacích charitativních organizací
 • poskytování přímé péče a osobní asistence klientům
 • v managmentu sociálních služeb

Možnosti dalšího vzdělávání:

 • vyšší odborné školy například: sociální práce - je součást naší školy
 • vysoké školy - bakalářský a magisterský program, například sociální práce, speciální pedagogika, andragogika

Masér sportovní a rekondiční 69 - 41 - L/02

Čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou.

Forma vzdělání denní (4 roky).

Žáci budou připravováni pro výkon sportovní a rekondiční masérské praxe.

Stipendia:

 • příspěvek na ubytování v domově mládeže naší školy

Uplatnění:

 • ve vlastní masérské praxi (masérské, rekondiční a regenerační služby)
 • v zařízeních wellness a spa
 • ve sportovních a rekondičních zařízeních při vytváření vhodných rekondičních a edukačních programů wellness
 • v poradenských službách z hlediska péče o tělo, správnou životosprávu a zdravý životní styl

Možnosti dalšího vzdělávání:

 • kurz Masér - vzdélávací program s akreditací MZ ČR - pouze pro absolventy oboru vzdělávání 69 - 41 - L/02 Masér sportovní a rekondiční SZŠ a VOŠ Cheb - uplatnění ve zdravotnických zařízeních a v lázeňství
 • vyšší odborné školy například: nutriční terapeut
 • vysoké školy - bakalářský a magisterský program, například fyzioterapeut, ergoterapeut, záchranář, učitelství TV, sportovní a kondiční specialista, výchova ke zdraví, trenérství aj.

Ošetřovatel 53 - 41 - H/01

Tříletý obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Žáci budou připravováni pro poskytování ošetřovatelské péče pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka.

Uplatnění:

 • ve zdravotnických zařízeních a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči
 • v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením
 • v zařízeních pro seniory a hospicích

Stipendia:

 • příspěvek na ubytování v domově mládeže naší školy

Možnost dalšího vzdělávání:

 • střední odborné školy ukončené maturitní zkouškou v denní, dálkové, večerní nebo kombinované formě vzdělávání
 • vzdělávací akce v systému celoživotního vzdělávání pro zdravotnické pracovníky