Studentské centrum  zdraví na SZŠ a VOŠ Cheb

 

Aktivity zaměřené na podporu zdraví a prevenci nemocí, které prováděli žáci pod dohledem učitelek odborných předmětů, jsme realizovali za finanční podpory města Cheb.

2019. 09. 30. Zdravej kancl

2019. 10. 17. Zdravý životní styl – zaměřeno na správnou hygienu - Základní školy Cheb, Kostelní nám. 14, příspěvkové organizace

2019. 10. 15. Zdravej kancl

2019. 11. 04. Prevence úrazů + pomoc při úraze 6 -7třída - Základní školy Cheb, Kostelní nám. 14, příspěvkové organizace

2019. 11. 05. Zdravý životní styl - zdravá výživa 8-9 třída Základní školy Cheb, Kostelní nám. 14, příspěvkové organizace

2019. 12. 09. Prevence civilizačních nemocí - samovyšetření prsou 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace

2019. 12. 10. Prevence civilizačních nemocí - samovyšetření varlat  3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace

 

Od září 2019 jsme navázali spolupráci se základními školami – Základní školy Cheb, Kostelní nám. 14, příspěvkové organizace, 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3,příspěvková organizace, žáci oboru sociální činnost a oboru zdravotnický asistent proškolili žáky v oblastech zdravého životního stylu a oblasti prevence – úrazů a civilizačních chorob. Žákům předvedli a prakticky s nimi vyzkoušeli základy první pomoci.

Tuto možnost využilo přibližně 300 dětí či mladistvých nebo dospělých.

Fotogalerie

Mgr. Hana Kolditzová, učitelka odborných předmětů