Udržitelnost projektu.

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji

Na Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole Cheb dva roky probíhala společná interaktivní výuka žáků ZŠ a SŠ Karlovarského kraje v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji.

V tomto roce 2015/2016 pokračujeme v udržitelnosti projektu. Nadále zůstáváme v kontaktu se základními školami a zveme je výuku biologie. Celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na biologii člověka probíhají formou cvičení. Okruhy témat volnočasových aktivit jsou metabolismus člověka při zátěži, biorytmy člověka, paraziti v životě člověka, plísně a houby v průběhu života, voda v životě člověka, čistota a základy genetiky, stárnutí organizmu.

Ve zmodernizované učebně biologie SZŠ a VOŠ Cheb, jež byla financována z projektu, a v odborných učebnách probíhá výuka pro žáky tříd druhého stupně základních škol regionu. Výuku připravují žáci střední školy, kteří byli do projektu zařazeni, a to napříč všemi obory vzdělávání SZŠ a VOŠ.

Názornou výuku umožňuje vybavení odborné učebny biologie s rozložitelným modelem člověka se svaly v životní velikosti, biologickým modelem lidské kostry s vyjímatelnými orgány, interaktivním modelem stáří apod. Souprava Interaktivní model stáří slouží pro názornou demonstraci změn kostí, kloubů, zraku a sluchu souvisejících s věkem. Žáci si nasazují pomůcky simulující tyto změny – omezení hybnosti kloubů, změny zraku, sluchu. Model oka doplňují brýle. Ty umožňují poznat, jak vidí hmyz. Pracuje se i s dalšími pomůckami - model páteře, model živé buňky, sada biologických preparátů, spirometr s náustky, model střeva, model stoličky (kaz), modely patologických změn (plíce, játra, srdce, cévy, kůže), model DNA, biologické laboratorní sady, plantograf – diagnostika klenby nohy. Při výuce se využívá technické vybavení - LCD mikroskop s kamerou, notebook (vč. SW, myši a brašny), kancelářský balík SW, vizualizér, interaktivní tabule (učebna biologie), digitální fotoaparát, mobilní plátno, dataprojektor, klávesnice, flipchart.

napsala: Kateřina Štochlová, 30. 1. 2016

Nástěnka: