Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji

    Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji Na Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole Cheb již třetím rokem probíhá společná interaktivní výuka žáků ZŠ a SŠ Karlovarského kraje v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji.

    Ve školním roce 2016/2017 jsme pokračovali aktivitami v rámci udržitelnosti projektu. Nadále zůstáváme v kontaktu se základními školami a zveme je na výuku biologie. Celoroční a pravidelně se opakující volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na biologii člověka probíhaly formou kroužků Atraktivní biologie. Vedla je Mgr. Hana Kolditzová v průběhu celého roku pravidelně každých 14 dní. Do odborných učeben tak společně s paní učitelkou Mgr. Hrdinovou přicházeli žáci z 2. ZŠ Cheb, aby si hravou formou obohatili své znalosti. Okruhy témat volnočasových aktivit jsou metabolismus člověka při zátěži, biorytmy člověka, paraziti v životě člověka, plísně a houby v průběhu života, voda v životě člověka, čistota a základy genetiky, stárnutí organizmu.

    Další kroužky byly pro žáky naší školy - pro 3. a 4. ročník s Mgr. Janou Kozákovovou a pro žáky 1. a 2. ročníku s  Mgr. Zlatuší Bobríkovou.

    Ve zmodernizované učebně biologie SZŠ a VOŠ Cheb, jež byla financována z projektu, a v odborných učebnách probíhala výuka pro žáky tříd druhého stupně základních škol regionu. Výuku připravovali žáci střední školy, kteří byli do projektu zařazeni, a to napříč všemi obory vzdělávání SZŠ a VOŠ. Tato výuka probíhala se ZŠ Kynšperk nad Ohří, ZŠ Hranice a ZŠ Kamenná, Aš.

    V rámci projektu žáci SZŠ a VOŠ Cheb navštívili hydrometerologický ústav v Plzni a hvězdárnu v Rokycanech.

   Také letos jsme uspořádali soutěž „Znáš biologii, aneb znáš své tělo“.  Připravili ji žáci třídy 3. A  společně s vyučujícími. Soutěž byla určena žákům osmých tříd ZŠ, kteří si ověřili a porovnali své znalosti o fungování lidského těla, o poskytování první pomoci a o ochraně zdraví před některými nemocemi.

   Názornou výuku umožňuje vybavení odborné učebny biologie, jež bylo pořízeno z finančních prostředků projektu.

 25. 6. 2017 napsala: Kateřina Štochlová