Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji

    Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji Na Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole Cheb již třetím rokem probíhá společná interaktivní výuka žáků ZŠ a SŠ Karlovarského kraje v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji.

    Ve školním roce 2016/2017 jsme pokračovali aktivitami v rámci udržitelnosti projektu. Nadále zůstáváme v kontaktu se základními školami a zveme je na výuku biologie. Celoroční a pravidelně se opakující volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na biologii člověka probíhaly formou kroužků Atraktivní biologie. Vedla je Mgr. Hana Kolditzová v průběhu celého roku pravidelně každých 14 dní. Do odborných učeben tak společně s paní učitelkou Mgr. Hrdinovou přicházeli žáci z 2. ZŠ Cheb, aby si hravou formou obohatili své znalosti. Okruhy témat volnočasových aktivit jsou metabolismus člověka při zátěži, biorytmy člověka, paraziti v životě člověka, plísně a houby v průběhu života, voda v životě člověka, čistota a základy genetiky, stárnutí organizmu.

    Další kroužky byly pro žáky naší školy - pro 3. a 4. ročník s Mgr. Janou Kozákovovou a pro žáky 1. a 2. ročníku s  Mgr. Zlatuší Bobríkovou.

    Ve zmodernizované učebně biologie SZŠ a VOŠ Cheb, jež byla financována z projektu, a v odborných učebnách probíhala výuka pro žáky tříd druhého stupně základních škol regionu. Výuku připravovali žáci střední školy, kteří byli do projektu zařazeni, a to napříč všemi obory vzdělávání SZŠ a VOŠ. Tato výuka probíhala se ZŠ Kynšperk nad Ohří, ZŠ Hranice a ZŠ Kamenná, Aš.

    V rámci projektu žáci SZŠ a VOŠ Cheb navštívili hydrometerologický ústav v Plzni a hvězdárnu v Rokycanech.

   Také letos jsme uspořádali soutěž „Znáš biologii, aneb znáš své tělo“.  Připravili ji žáci třídy 3. A  společně s vyučujícími. Soutěž byla určena žákům osmých tříd ZŠ, kteří si ověřili a porovnali své znalosti o fungování lidského těla, o poskytování první pomoci a o ochraně zdraví před některými nemocemi.

   Názornou výuku umožňuje vybavení odborné učebny biologie, jež bylo pořízeno z finančních prostředků projektu.

 25. 6. 2017 napsala: Kateřina Štochlová

Udržitelnost projektu.

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji

Na Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole Cheb dva roky probíhala společná interaktivní výuka žáků ZŠ a SŠ Karlovarského kraje v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji.

V tomto roce 2015/2016 pokračujeme v udržitelnosti projektu. Nadále zůstáváme v kontaktu se základními školami a zveme je výuku biologie. Celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na biologii člověka probíhají formou cvičení. Okruhy témat volnočasových aktivit jsou metabolismus člověka při zátěži, biorytmy člověka, paraziti v životě člověka, plísně a houby v průběhu života, voda v životě člověka, čistota a základy genetiky, stárnutí organizmu.

Ve zmodernizované učebně biologie SZŠ a VOŠ Cheb, jež byla financována z projektu, a v odborných učebnách probíhá výuka pro žáky tříd druhého stupně základních škol regionu. Výuku připravují žáci střední školy, kteří byli do projektu zařazeni, a to napříč všemi obory vzdělávání SZŠ a VOŠ.

Názornou výuku umožňuje vybavení odborné učebny biologie s rozložitelným modelem člověka se svaly v životní velikosti, biologickým modelem lidské kostry s vyjímatelnými orgány, interaktivním modelem stáří apod. Souprava Interaktivní model stáří slouží pro názornou demonstraci změn kostí, kloubů, zraku a sluchu souvisejících s věkem. Žáci si nasazují pomůcky simulující tyto změny – omezení hybnosti kloubů, změny zraku, sluchu. Model oka doplňují brýle. Ty umožňují poznat, jak vidí hmyz. Pracuje se i s dalšími pomůckami - model páteře, model živé buňky, sada biologických preparátů, spirometr s náustky, model střeva, model stoličky (kaz), modely patologických změn (plíce, játra, srdce, cévy, kůže), model DNA, biologické laboratorní sady, plantograf – diagnostika klenby nohy. Při výuce se využívá technické vybavení - LCD mikroskop s kamerou, notebook (vč. SW, myši a brašny), kancelářský balík SW, vizualizér, interaktivní tabule (učebna biologie), digitální fotoaparát, mobilní plátno, dataprojektor, klávesnice, flipchart.

napsala: Kateřina Štochlová, 30. 1. 2016

Nástěnka:

Soutěž Znáš biologii?

 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání

v Karlovarském kraji.

       Soutěž Znáš biologii?

     V rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání se na SZŠ a VOŠ Cheb uskutečnila 17.6. soutěž znalostí biologie 8. ročníků základních škol zapojených do projektu. Na základních školách během května proběhlo školní kolo, tři nejlepší řešitelé z každé školy se dále zúčastnili soutěže ve zmodernizované učebně biologie na SZŠ a VOŠ Cheb.

      Soutěž organizovali žáci 2. ročníku SZŠ a VOŠ Cheb pod vedením Mgr. Jaroslavy Rambouskové. Soutěžící prokazovali své znalosti ve třech tématech – složení a funkce lidského těla, zdravý životní styl, poskytování první pomoci. V soutěži byly vyhodnoceny nejlepší školy a odměněny pěknými cenami. Nejvíce bodů získala ZŠ Dolní Žandov. Gratulujeme !

 

                                                                        napsala: RNDr. Jana Kabelková, 6. 8. 2015

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji

 

 Na Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole Cheb již druhým rokem probíhá společná interaktivní výuka žáků ZŠ a SŠ Karlovarského kraje v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji.

 Ve zmodernizované učebně biologie SZŠ a VOŠ Cheb, která byla financována z projektu a v odborných učebnách probíhá výuka, kterou připravují žáci prvních ročníků ze všech oborů střední školy pro žáky 8. tříd ze základních škol v Chebu, Aše, Kynžvartu, Dolního Žandova a Kynšperku nad Ohří.

 Výuka trvá od rána od 8. hodiny do 13. hodiny odpoledne. Z témat Voda základ života, Vzduch nezbytný pro život, ABC výživy a Koloběh lidského života si žáci odnášejí informace z připravených prezentací, praktického měření a testování, většinu nabízených aktivit si pak mohou vyzkoušet sami na sobě. Názornou výuku umožňuje vybavení odborné učebny biologie s rozložitelným modelem člověka se svaly v životní velikosti, biologickým modelem lidské kostry s vyjímatelnými orgány, interaktivním modelem stáří apod. Souprava Interaktivní model stáří slouží pro názornou demonstraci změn kostí, kloubů, zraku a sluchu souvisejících s věkem. Žáci si nasazují pomůcky, které simulují tyto změny – omezení hybnosti kloubů, změny zraku, sluchu. Model oka doplňují brýle;  ty umožňují poznat, jak vidí hmyz. Pracuje se i s dalšími pomůckami - model páteře, model živé buňky, sada biologických preparátů, spirometr s náustky, model střeva, model stoličky (kaz), modely patologických změn (plíce, játra, srdce, cévy, kůže), model DNA, biologické laboratorní sady, plantograf – diagnostika klenby nohy. V projektových dnech se využívá technické vybavení - LCD mikroskop s kamerou, notebook (vč. SW, myši a brašny), kancelářský balík SW, vizualizér, interaktivní tabule (učebna biologie), digitální fotoaparát, mobilní plátno, dataprojektor, klávesnice, flipchart.

 Součástí tohoto projektu jsou také celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity pro žáky ZŠ, které jsou zaměřeny na biologii člověka a probíhají formou cvičení. Okruhy témat volnočasových aktivit jsou metabolismus člověka při zátěži, biorytmy člověka, paraziti v životě člověka, plísně a houby v průběhu života, voda v životě člověka, čistota a základy genetiky, stárnutí organizmu.

 Zpestřením projektu jsou exkurze na Hygienickou stanici v Chebu, do Chevaku v Chebu, do přírodní rezervace SOOSu a do Motýlího domu.

 Projekt bude trvat až do konce června 2015, kdy proběhne soutěž Znáš biologii pro žáky ze zapojených škol.

napsala: Kateřina Štochlová, 7. března 2015