Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Ve školním roce 2023/2024 budeme otevírat tyto obory:

Praktická sestra

53-41-M/03

Čtyřleté denní studium

Masér ve zdravotnictví

53-41-M/04

Čtyřleté denní studium

Sociální činnost

75-41-M/01

Čtyřleté denní studium

Ošetřovatel

53-41-H/01

Tříleté denní studium

 

Kritéria přijímacího řízení budou na webových stránkách školy zveřejněna do 31.1. 2023.

Datum podání přihlášky ke studiu na střední škole je do 1. 3. 2023.

Přihláška k přijímacímu řízení 2022/2023 - denní studium (formát PDF)

RNDr. Jana Kabelková, zástupkyně ředitele 14. září 2022


 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Seznam přijatých uchazečů po náhradním termínu - 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/23 studijní obor 7541M01 Sociální činnost.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení po náhradním termínu pro školní rok 2022/23 studijní obor 7541M01 Sociální činnost.

Seznam přijatých uchazečů - 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/23 studijní obor 53-41-H/01 Ošetřovatel.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/23 studijní obor 53-41-H/01 Ošetřovatel.

Seznam přijatých uchazečů - 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/23 studijní obor 53341M03 Praktická sestra.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/23 studijní obor 53341M03 Praktická sestra.

Seznam přijatých uchazečů - 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/23 studijní obor 7541M001 Sociální činnost.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/23 studijní obor 7541M01 Sociální činnost.

Seznam přijatých uchazečů - 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/23 studijní obor 5341M04 Masér ve zdravotnictví.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/23 studijní obor 5341M04 Masér ve zdravotnictví.

RNDr. Jana Kabelková, zástupkyně ředitele 19. května 2022


 

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Ve školním roce 2022/2023 budeme otevírat tyto obory:

Praktická sestra

53-41-M/03

Čtyřleté denní studium

Masér ve zdravotnictví

53-41-M/04

Čtyřleté denní studium

Sociální činnost

75-41-M/01

Čtyřleté denní studium

Ošetřovatel

53-41-H/01

Tříleté denní studium

 

Kritéria přijímacího řízení budou na webových stránkách školy zveřejněna do 31.1. 2022.

Datum podání přihlášky ke studiu na střední škole je do 1. 3. 2022.

Přihláška k přijímacímu řízení 2022/2023 - denní studium (formát XLSX)

Přihláška k přijímacímu řízení 2022/2023 - denní studium (formát PDF)

RNDr. Jana Kabelková, zástupkyně ředitele 24. září 2021