Organizace školního roku 2016/2017

 •  1. 9. 2016 - zahájení výuky denní studium
 •  5. - 7. 9. 2016 - motivační dny 1. A a 1. B
 •  7. 9. 2016- zahájení výuky dálkové studium 3. DS od 8:00 hodin
 •  8. 9. 2016 - zahájení výuky dálkové studium 1. DS od 8:00 hodin
 • 28. 9. 2016 - Den české státnosti (svátek)
 • 26. - 27. 10. 2016 - podzimní prázdniny
 • 28. 10. 2016 - Den vzniku samostatného československého státu (svátek)
 •   3. 11. 2016 - den otevřených dveří - 9:00 až 16:00 hodin
 • 15. 11. 2016 - třídní schůzky od 16:00 hodin
 • 17. 11. 2016 - Den boje za svobodu a demokracii (svátek)
 • 18. 11. 2016 - ředitelské volno
 • 18. 11. 2016 - Maturitní ples 4. A a 4. B od 19:30 hodin v sále KC Svoboda Cheb
 •  8. 12. 2016 - den otevřených dveří - 9:00 až 16:00 hodin
 • 21. 12. 2016 - vánoční koncert od 15:00 hodin v sále KC Svoboda Cheb
 • 22. 12. 2016 - ředitelské volno
 • 23. 12. 2016 - 2. 1. 2017 - vánoční prázdniny
 • 31. 1. 2017 - vysvědčení za 1. pololetí
 •  3. 2. 2017 - pololetní prázdniny
 •  6. - 12. 2. 2017 - jarní prázdniny
 • 11. 4. 2017 - písemná práce z českého jazyka a literatury MZ 2017
 • 12. 4. 2017 - přijímací zkoušky - 1. termín
 • 13. - 14. 4. 2017 - velikonoční prázdniny
 • 19. 4. 2017 - přijímací zkoušky - 2. termín
 • 19. 4. 2017 - třídní schůzky od 16:00 hodin
 • 28. 4. 2017 - vysvědčení 4. ročníky
 •  1. 5. 2017 - Svátek práce
 •  2. 5. 2017 - DT z matematiky a PP z anglického jazyka
 •  3. 5. 2017 - DT z anglického jazyka
 •  4. 5. 2017 - DT a PP z německého jazyka
 •  8. 5. 2017 - Den vítězství (svátek)
 • 10. 5. - 11. 5. 2017 - praktická část profilové MZ třídy 4. B obor M (v učebně masáží č. 103)
 • 10. 5. - 17. 5. 2017 - praktická část MZ třídy 4. A obor ZA (v KKN v Chebu)
 • 16. 5. - 18. 5. 2017 - praktická část MZ třídy 4. B obor SČ (v zařízení sociálních služeb)
 • 22. 5. - 16. 6. 2017 - odborná praxe 3. ročníky
 • 23. 5. - 24. 5. 2017 - ústní maturitní zkoušky třídy 4. B
 • 24. 5. - 26. 5. 2017 - ústní maturitní zkoušky třídy 4. A
 •  1. 6. 2017 - předávání maturitních vysvědčení
 • 18. 6. - 23. 6. 2017 - turistický kurz 1. ročníky
 • 27. 6. 2017 - Cesta za zdravím
 • 28. 6. 2017 - sportovní den
 • 30. 6. 2017 - vysvědčení za 2. pololetí
 •  1. 7. - 1. 9. 2017 - hlavní prázdniny