Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám jsou zrušeny.

 

Novinky

Den otevřených dveří 30. 11. 2019

Začal čas adventní a naše škola otevřela své brány zájemcům o studium.

Úderem 9. hodiny začali proudit návštěvníci a jejich počet se stále zvyšoval. Pomyslnou branou prošlo bezmála 150 lidí. Budoucí žáci, doprovázeni často svými rodiči, absolvovali úvodní prezentaci a poté komentovanou prohlídku celé školy.

Poděkování patří našim žákům, kteří jak mluveným slovem, tak praktickými ukázkami zaujali budoucí žáky. Dále všem pedagogům, kteří se podíleli na této akci. Vydali doslova heroický výkon. A v neposlední řadě děkujeme všem zájemcům o studium a věříme, že je tento zájem neopustí do doby, kdy budou odevzdávat přihlášky na střední školy.

Foto

Ing. Radmila Hovorková

Veletrh FF v Mostě

Třikrát sláva!

Hned třikrát jsme se radovali z vítězství na regionálním veletrhu fiktivních firem v Mostě. Poprvé za fungování fiktivních firem školy jsme pokořili rekord v počtu získaných ocenění. Na tomto úžasném výsledku se podíleli žáci 3. B oboru Masér sportovní a rekondiční s fiktivní firmou „Zdravej kancl, s. r. o.“. Tu reprezentovali Petra Pospíšilová, Simona Merhoutová, Bára Josífková a David Brütting. Získali prvenství v kategorii „stánek a obchodování“, „nejlepší slogan“ a třetí příčku za „nejlepší elektronickou prezentaci“. Všem patří velký dík.

Jako pozorovatelé se veletrhu zúčastnili také žáci 2. B oboru Masér ve zdravotnictví aby získali cenné zkušenosti k prezentaci své firmy Masáže Petr Klíč. V lednu 2020 na veletrhu v Sokolově již budou soutěžit také oni.

Foto

Ing. Radmila Hovorková, učitelka FF

Konference v KC Svoboda

Konference v KC Svoboda Dne 10. 10. 2019 se studenti zdravotnického a sociálního oboru naší školy sešli společně s odbornými pracovníky v KC Svoboda na konferenci, jejímž tématem byla „Zdravotní a návazná péče o pacienty v Chebu a okolí". Účastníci si vyslechli velmi pestré příspěvky, zaměřující se na lokální dostupnost zdravotně-sociálních služeb v našem regionu. Mimo jiné zde vystoupili i studenti 3. ročníku oboru Zdravotnický asistent s prezentací na téma výsledky dotazníkového šetření kvality péče v KKN Cheb. Velmi emotivní a zajímavé bylo vystoupení herce Jana Potměšila, který se po krátkém tematickém kulturním programu rozhovořil o svém životním příběhu. Věřím, že po skončení této akce všichni zúčastnění odcházeli s nově nabytými znalostmi a optimisticky naladěni. Děkujeme hlavnímu organizátorovi, otci Metodějovi, pravoslavnému duchovnímu a nemocničnímu kaplanovi v jedné osobě, za tento zážitek.

Mgr. Radka Hallová

Výstava „Kam po základní škole“

Jako již tradičně jsme se také  letos zúčastnili výstavy středních škol Karlovarského kraje, kterou dnes pořádala ISŠTE Sokolov v prostorách své školy. Žákům osmých a devátých tříd škol ze Sokolovska jsme představili tři naše maturitní obory a jeden obor učební.

Nezbývá než věřit, že se se zájemci o studium u nás setkáme znovu při dnech otevřených dveří a dále pak u přijímacích zkoušek.

Foto 

Ing. Radmila Hovorková, Mgr. Lenka Píbilová, Mgr. Renata Šalátová

Turistický kurz 2019 - 5. a 6. den

Pátý den jsme se vydali na cestu z Dolního Spolí do kempu Zlatá Koruna. Po cestě nás čekalo překvapení v podobě deště, který brzy vystřídalo opět slunce. Když jsme dojeli, sebrali jsme zbytky sil a opět si postavili stany. Večer nás přepadl silný vítr, déšť a bouřka, takže všichni zalezli do stanů a snažili se o to, aby jim stan neulétl a ráno v něm neměli rybník.

Máme tu poslední den a čtyři hodiny na cestě ze Zlaté Koruny do Boršova nad Vltavou, kde na nás čekal autobus, který nás dovezl zpět do Chebu. Celý týden nám utekl a myslím si, že všichni na tento výlet budou vzpomínat s úsměvem na tváři. Dohromady jsme ujeli přibližně 60 km a bolesti svalů budou po několik dnů našimi věrnými kamarády. Ale zážitky, které jsme posbírali cestou, za to stály.

Natálie Bendová 1.A

Turistický kurz 2019 - 4. den

Čtvrtý den jsme zůstali v Českém Krumlově. Dopoledne jsme si vyzkoušeli jízdu na kajacích a paddelboardech. Odpoledne jsme se vydali na prohlídku Českým Krumlovem, kde se k nám přidali i instruktoři a ukázali nám zámeckou zahradu, hrad a centrum města, které spadají pod UNESCO. Zbytek dne jsme měli rozchod po městě s tím, že se každý dopraví do kempu sám.  Některým to dělalo problém, ale nakonec jsme všichni trefili v pořádku do kempu.

Foto

Natálie Bendová 1.A