Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám jsou zrušeny.

 

Novinky

Halloween 2018

Oslava svátku Halloween na SZŠ patří u žáků mezi nejoblíbenější zejména proto, že na jeden den ve škole se můžou stát kýmkoliv nebo čímkoliv a fantazii se meze nekladou. V tomto duchu se žáci na tento svátek připravuji již několik měsíců předem a výsledkem opět byla velmi pestrá paleta masek a převleků. V letošním roce byla navíc, díky zásluze paní učitelky Štochlové, otevřena pro žáky halloweenská kavárna, kam se mohli  "halloweenské příšerky"  zajít vyfotit. Novinkou pro tento rok byla i soutěž o nejlepší převlek, kde o vítězi rozhodovali sami žáci a přátelé školy prostřednictvím hlasování na Facebooku. Cenou pro vítěze je jednodenní exkurze zdarma na vánoční trhy do Německa. 

Obdivujte s námi nápaditost našich žáků.

Foto

Mgr. Anca Eliášová

Začalo období veletrhů

A už je to zase tady. Období příprav, nervozity, dohadování se i těšení. Začalo nám období veletrhů fiktivních firem.

Jako každý rok žáci 2. ročníku jezdí načerpat zkušenosti na veletrh do Mostu. Tentokrát jsme se rozhodli, že pojedeme i soutěžit. A udělali jsme dobře. Reprezentovali nás žáci 3. ročníku s fiktivní firmou „Masáže Petr Klíč“, a to Kateřina Reidlová, Petra Šomodiová a Pavel Nový. Jak se říká „vytřeli jsme všem zrak“. Získali jsme úžasná dvě první místa, a to v kategorii „propagační materiály a komunikace“ a v kategorii „stánek a obchodování“. Gratulujeme celé fiktivní firmě.

Žáci 2. ročníku aspoň viděli, jak se to má dělat, a o to víc budou připraveni na další soutěž, tentokrát v Sokolově.

Foto

Ing. Radmila Hovorková

Relax trochu jinak

Dnešní hodinu psychologie žáci 4. B oboru masér strávili v duchu kreativního tvoření. Paní Světlana Keslová z chebské Papírny nám umožnila vyzkoušet si v rámci tématu duševní hygiena nejnovější trendy z oblasti kurzů tvořivosti. Pod jejím vedením jsme si vyrobili opravdu krásné a nápadité vánoční přání, dárkový balicí papír i blahopřání k univerzální příležitosti. Věřím, že si zúčastnění celou akci užili, „vyčistili si hlavu“ a možná se i něčemu novému přiučili. Aneb nejlepší dárek vždy nese značku handmade.

Foto 

Mgr. Radka Hallová

100. výročí založení ČSR

26. 10. na zahradě domova mládeže uctili žáci, pedagogičtí pracovníci i provozní zaměstnanci 100. výročí založení ČSR zasazením národního stromu – lípy. Shromáždění   zahájila RNDr. Jana Kabelková, zástupkyně školy pověřená jejím vedením. Po krátkém proslovu, v němž zazněla i historická fakta, žáci sami vsadili lipku do připravené jámy, kořeny zasypali zeminou a pořádně prolili vodou. Popřáli stromku, aby se mu dobře dařilo a přinášel radost a vůni mnoha dalším generacím, neboť se může dožít až 1000 let. Na závěr všichni společně zazpívali českou národní hymnu.

Foto

Video (TV Západ)

Mgr. Jitka Jašková, foto: Ing. Petr Jahn

Krajské kolo ve stolním tenisu

Dne 24.10. 2018 se dívky z 1. B a 2. B zúčastnily krajského kola ve stolním tenisu v kategorii V. Družstvo ve složení Kristýna Lošťáková, Petra Pospíšilová a Barbora Netíková získalo výborné 3. místo.

Dívkám blahopřejeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.

Foto

Mgr. Petra Peroutková

Okresní kolo ve stolním tenise

Dne 18.10. se konalo Okresní kolo ve stolním tenise. Gratulujeme devčatům ke 2. místu a postupu do krajského kola. Chlapci skončili na 4. místě.

Foto

Mgr. Petra Peroutková