Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám jsou zrušeny.

 

Novinky

Mikuláš přišel do školy

Andělé zpívají na nebi,

čerti brblají v pekle.

Mikuláš chodí po zemi

a vy se učíte v teple.

 

Takto začala cesta svatého Mikuláše a jeho doprovodu po naší škole. V každé třídě pochválili, pokárali a za pěknou písničku i odměnili žáky cukrovinkou.

Této akce se ujala třída 2. B. Bylo to hezké zpestření a připomenutí si starých zvyků.

Foto

Ing. Radmila Hovorková

Mikuláš v chebské nemocnici.

Ve středu 5.12. žáci třídy 3.A, obor praktická sestra. zazpívali koledy a rozdávali nemocným dětem i dospělým perníčky, které pro ně upekli.  Zpěvem vánočních koled potěšili nemocné i zdravotnický personál chebské nemocnice.

Foto

Chebský deník

Mgr. Jaroslava Rambousková

Mikuláš v MŠ Skalka

 Je prosinec a s ním přišel i čas tradic. Mikulášským veselím tentokrát ožila MŠ Skalka v Chebu. V úterý 4. 12. ji navštívil štědrý Mikuláš, milý anděl a rozpustilý čert.  Tímto děkuji žákům třídy 3. B, jmenovitě Petrovi Himmlovi, Nancy Katreniakové a Anně Radlové, kteří se v rámci výuky předmětu OVC  převlékli do kostýmů a svým vystupováním rozdávali radost, ale i malý strach a samozřejmě mikulášskou nadílku.

Foto 

Mgr. Lenka Píbilová

Nehodou to začíná

Žáci druhého a čtvrtého ročníku se ve středu 5.12. zúčastnili vzdělávacího programu firmy Dekra „Nehodou to začíná“. Jednalo se o interaktivní preventivně edukační pořad pro studenty ve věku 15-20 let, byl určen všem začínajícím i budoucím řidičům motorových vozidel. Pořad moderoval Jiří Doležal, přednášejícími byli Ivan Douda (prevence drog), Ondřej Rechner a Martin Bednář (dopravní nehody), Lukáš Tajčman a Alan Mejstřík (první pomoc).

Foto

Mgr. Renata Šalátová

Den otevřených dveří na naší škole

Dnem 24. listopadu 2018 jsme započali sérii dnů otevřených dveří na naší škole. V tomto sobotním termínu jsme očekávali nejen uchazeče samotné, ale hlavně i rodinné příslušníky. A to se také potvrdilo. Školou prošlo bezmála 60 lidí.

Připravili jsme pro ně úvodní prezentaci a poté komentované prohlídky školy. Většině účastníků se na naší škole líbilo. Doufáme, že nás uchazeči navštíví i v září 2019 jako noví žáci školy.

Děkuji všem zúčastněným, kteří se na tomto dnu podíleli.

Foto

Ing. Radmila Hovorková

Historie lázeňství

Lázně a přírodní léčivé zdroje byly využívány pro své pozitivní zdravotní účinky od nepaměti. Česká republika patří k zemím, které významně přispěly k rozvoji a celosvětovému významu lázeňství.

Největší rozmach lázní na území Česka spadá do 18. až 20. století. Byla postavena řada novoklasicistních, novorenesančních a secesních budov, především lázeňské domy a hotely. Byly zakládány parky, kolem vřídel vznikaly kolonády, altány a pavilony, které přispívaly k celkově poklidné atmosféře lákající k odpočinku. Lázeňská místa se zároveň stala významnými centry společenského a kulturního života a získala pojmenování „salony Evropy“.

Do českých lázní se v době jejich největšího rozkvětu sjížděly významné osobnosti politického a kulturního života z celého světa. Již na počátku 18. století přispěla k rozvoji lázeňství v Čechách návštěva cara Petra Velikého v Karlových Varech. Oblíbeným se mezi smetánkou stal především západočeský lázeňský trojúhelník, který kromě Karlových Varů tvoří Františkovy a Mariánské lázně. V lázních se scházel výkvět vládnoucí aristokracie, byla zde vedena politická a obchodní jednání, pořádaly se plesy, koncerty a divadelní vystoupení.

K nejvýznamnějším hostům českých lázní patřil např. německý básník a dramatik J. W. Goethe, hudební skladatelé L. van Beethoven a W. A. Mozart nebo italský houslový virtuóz N. Paganini. Do českých lázní zavítal rovněž anglický král Edward VII., z Američanů uchvátily české lázně vynálezce žárovky, T. A. Edisona či Marka Twaina, autora populárních Dobrodružství Toma Sawyera.

Jak na staré časy vzpomínají Josef s Marií, maséři z 3. a 4. ročníku?

Foto

Kateřina Štochlová, učitelka odborného výcviku

Děkujeme vedení muzea a hotelu, které nám umožnilo vstup do historických prostor.
Městské muzeum Františkovy Lázně

Lázeňský hotel NOVÉ LÁZNĚ v Mariánských Lázních