Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám jsou zrušeny.

 

Novinky

Regionální kolo olympiády z psychologie

V areálu chebské Papírny proběhlo dne 13. 3. dlouho očekávané regionální kolo olympiády z psychologie. Očekávané i z toho důvodu, že v něm naše škola vystoupila v roli pořadatele. Do soutěže se zapojilo celkem 9 studentů ze tří škol - SZŠ Klatovy, SZŠ a VOŠZ Plzeň a my. Tématem esejí a následných prezentací byla "Síla okamžiku". Nezávislá porota i obecenstvo složené ze žáků 2. A a 2. B třídy nemělo své rozhodování vůbec jednoduché. Třetí místo obsadil student Ondřej Mézl z Klatov (osobní zkušenosti na charitativní akci ve prospěch onkologicky nemocných dětí) a druhé místo připadlo Veronice Horkové z Plzně (úspěchy a neúspěchy v republikové reprezentaci v kuželkách). K naší velké radosti získal první místo žák naší školy Ondřej Dokulil (osudové osmičkové roky v historii Československa). O tom, že jeho práce zaujala, svědčí i ocenění publika. Ondra bude se svou prací dále reprezentovat západočeský region ve dnech 3. - 4. dubna na celorepublikovém kole v Liberci. Vítězům i všem dalším soutěžícím srdečně gratulujeme.

Foto 

Mgr. Radka Hallová

Lyžařský kurz druhého ročníku

V neděli 3.3.2019 jsme se společně vydali do Perninku na lyžařský výcvik, během kterého se naučíme lyžařskému umění.

První den, tudíž v neděli, jsme po cirka hodinové cestě dojeli do Perninku, ubytovali se v hotelu Plzeňka a hned jsme šli pokoušet štěstí na menší kopeček vedle sjezdovky. Nejdříve jsme však byli všichni rozděleni na začátečníky a pokročilé.

Druhý den jsme již vyjeli na Plešivec, kde začátečníci trénovali na dětské sjezdovce. Všem se poměrně dařilo.
Večer jsme si všichni poslechli na penzionu přednášku od záchranáře z Horské služby.

O úspěchu se nedalo hovořit 3. den, který byl pro nás pro všechny velmi náročný.
Ten den jsme již šli všichni na modrou sjezdovku, kde nebyl nikdo, kdo minimálně jednou nespadl. Ovšem po pilném zkoušení všichni začali lyže ovládat a pády se snížili na minimum. Večer jsme pak zakončili zábavnými společenskými hrami.

Foto

Anna Šneberková  2.A

Beseda “Vzpoura úrazům”

Dne 4. 2. 2019 se účastnily třídy 1. A a 1. B besedy s názvem “Vzpoura úrazům”. Navštívili nás dva milí vozíčkáři Honza a Honza. Ambasadory projektu jsou mladí lidé, kteří sami poznali, jak lehce se může změnit život ze dne na den. Podělili se s námi o zkušenosti, jaké to je žít jako hendikepovaný.

Ukázali nám ale to, že se poprali se svým osudem a aktivního života se nevzdali, i když se už nikdy nepostaví na své vlastní nohy.

Všechny nás zaujaly jejich příběhy, ale zároveň jsme se poučili o naší bezpečnosti. Vysloužili si náš obdiv hlavně kvůli odhodlání vést vlastní život.

Foto 

Hana Šurová, 1. A, foto: Kateřina Štochlová

Olympiáda z psychologie

Dne 13. 2. 2019 se uskutečnil již 7. ročník školního kola olympiády z předmětu psychologie a komunikace. Tématem pro letošní rok byl esej na téma „Síla okamžiku“.

Vybrané práce 5 studentů ze  třídy 3. A a 4 práce studentů ze třídy 3. B byly prezentovány před odbornou porotou, která neměla vůbec snadné rozhodování.  První místo získal Ondřej Dokulil (3.A), místo druhé Alžběta Švecová (3.A) a místo třetí Kateřina Reidlová (3.B). Ceny publika byly letos uděleny dvě. Za 3. A ji získal Ondřej Dokulil a za třídu 3. B Lucie Beranová.  Vítězům gratulujeme!

Všichni účinkující se své role zhostili zodpovědně a se ctí. Touto cestou si jim dovoluji poděkovat za jejich úsilí a čas, které věnovali této akci. Přesně za měsíc nás čeká i kolo regionální, kde naše škola vystoupí mimo jiné i v roli pořadatele.

Mgr. Radka Hallová

Dialýza Sokolov

Dne 6. 2. 2019 navštívil třetí ročník oboru Zdravotnický asistent v rámci své odborné praxe   dialyzační středisko firmy Fresenis v Sokolově. S prostředím a provozem tohoto zařízení nás seznámila vrchní sestra Mgr. Dana Hrubá. Díky ní jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o možnostech léčby pomocí "umělé ledviny" a také si připomněli péči o cévní přístupy používané k této léčbě u pacientů se selháním ledvin. Pevně věřím, že tyto informace mnoho studentů využije v průběhu své odborné přípravy i práce ve zdravotnictví.

Mgr. Radka Hallová

Veletrh fiktivních firem Sokolov

Období příprav, nervozity, dohadování se i těšení. Tak to vypadá vždy před účastí na veletrhu fiktivních firem. Po fenomenálním úspěchu firmy „Masáže Petr Klíč“ v Mostě jsme vyrazili již na 11. ročník regionálního kola v Sokolově. Jako každý rok je zde velká konkurence.

Naše škola vyslala dvě fiktivní firmy, „FF Masáže Petr Klíč“, kterou zastupovali žáci Petra Šomodiová a Kateřina Reidlová ze 3. B a nově vzniklá firma „FF Zdravej kancl, s. r. o.“, zastoupena Petrou Pospíšilovou, Eliškou Hrkalovou, Bárou Josífkovou a Filipem Holíkem z 2. B. Ostatní žáci pracující ve firmách byli skvělou oporou.

Bojovali jsme, co se dalo. Nováčci z 2. B si počínali velice dobře, o čemž svědčí hlavní cena města Sokolov předaná starostkou města Renatou Oulehlovou. Ostřílení bojovníci ze 3. B byli oceněni dokonce dvakrát, a to cenou za nejlepší slogan a hlavní cenou CEFIF Praha.

V březnu nás čeká již 25. ročník mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze. Tohoto se účastní pouze jedna naše firma, a to „FF Masáže Petr Klíč.“. Chtěli bychom zabodovat, ale velká konkurence je pro nás trochu děsivá. Držte nám palce, budeme to potřebovat.

Foto 

Ing. Radmila Hovorková