SOUTĚŽ SOČ

V letošním školním roce se žáci 3. ročníku oboru Masér sportovní a rekondiční, Lucie Bričová a Václav Manhart, rozhodli zúčastnit soutěže ve středoškolské odborné činnosti, a to s projektem „Malé wellness na SZŠ a VOŠ Cheb“.

Tato soutěž je přesně tou akcí, kde se žáci učí samostatně a tvořivě pracovat a získávat nové poznatky z oboru svého zájmu. Při obhajobách v rámci SOČ se musí svoji práci nejenom srozumitelně vysvětlit odborné porotě, ale i diskutovat s porotou a práci úspěšně obhájit. Při odborných maturitách nebo při eventuálních přijímacích zkouškách na vyšší stupeň vzdělávání i při jakékoliv odborné činnosti to budou zkušenosti k nezaplacení.

Po úspěchu v krajském kole, kde se umístili na 1. místě, byli doporučeni k postupu do kola celostátního. To se konalo ve dnech 19. – 21. června 2015 na VŠE v Praze. Zde získali krásné 13. místo v daném oboru. Gratulujeme.

Ing. Radmila Hovorková