Den zdraví a bezpečí na „Krajince“

Ve dnech 24. a 25. 6. 2022 v areálu Krajinné výstavy proběhla akce s názvem „Den zdraví a bezpečí“, který pořádaly Komunitní centrum Chebsko, KKN a Diakar z. ú. Kromě složek IZS, Městské policie, Armády ČR i KKN se do akce zapojila také naše „zdrávka“. Páteční návštěva byla určena především pro děti mateřských i základních škol, sobota pak pro širokou veřejnost. Naši školu zde reprezentovali žáci 2. A oboru Praktická sestra i žáci 2. B obor Sociální činnost a Masér ve zdravotnictví. Stánky byly otevřené dva – sestry seznamovaly s ukázkami první pomoci, resuscitací a správným mytím rukou. Maséři obstarávali stanoviště stimulačního chodníku, prováděli ukázky baňkování, míčkování, tejpování a mnoho dalšího. Žáci z oboru Sociální činnost byli nápomocni jako doprovod školkám i školám.

Z pedagogů zde fungovaly paní Ing. Dita Čepcová, Bc. Hana Hoblová (odborní garanti) i jejich kolegyně Mgr. Veronika Burešová a Mgr. Kateřina Slavíková. Soudě dle fotografií měla akce ohromný úspěch. Děkujeme všem za skvělou reprezentaci!

Fotografie nafotila Denisa Kolaříková.

Mgr. Hallová Radka