VÝSTAVA STŘEDNÍCH ŠKOL KARLOVARSKÉHO KRAJE

Dne 30. září 2021 se po roční odmlce konala výstava středních škol Karlovarského kraje na ISŠ v Chebu. Z Chebu a okolí se sjeli žáci především z 9., ale i 8. tříd ZŠ aby si prohlédly nabídku jednotlivých středních škol, což by jim mohlo pomoci v rozhodování o své příští profesní budoucnosti. Naší školu prezentovali žáci 2. a 3. ročníku Berenika Selberová, Dominika Žáková, Daniel Duzbaba ze 3. ročníku oboru Masér ve zdravotnictví a Sociální činnost a Lucie Horáková z 2. ročníku oboru Praktická sestra. Propagovali jsme školu, která má perspektivu, kde se kombinuje teorie s praxí a možností navazujícího studia. Absolventi mají vynikající uplatnění na trhu práce a vykonávají profesi, která je o pečování o člověka a lidském kontaktu.

Foto

Ing. Radmila Hovorková