Motivační den 1.OŠ

Ve čtvrtek jsme se všichni sešli na domově mládeže, kde pro nás byl připraven bohatý program. Po povinném testování na nás čekaly připravené hry, jejichž hlavním cílem bylo lépe se poznat. Protože nám počasí přálo, mohly se další aktivity již odehrávat venku na zahradě. Zahráli jsme si např. hry Klubko, Gordický uzel, Jazykolamy, Na třetího apod.  Po obědě mezi nás dorazila školní metodička prevence Mgr. Slavíková, která se věnovala posilování příznivého klimatu ve třídě. Všichni na závěr obdrželi sladkou odměnu a příjemně strávený den jsme společně zakončili opékáním buřtů u táborového ohně. Věřím, že jsme si motivační den všichni moc užili, a ráda bych poděkovala všem, kteří se do jeho přípravy a realizace aktivně zapojili. 

Foto 

Mgr. Radka Hallová