Maturitní zkoušky 2015

 

Dne 3. 6. skončily v naší škole ústní maturitní zkoušky. Završily maturitní kolotoč, který začal 4. května didaktickými testy. Ze tří tříd čtvrtého ročníku před zkušební komise postupně předstoupilo 58 žáků a čtyři absolventi z předchozího školního roku. Valná většina z nich přípravu nepodcenila, a tak mohly zkoušky probíhat v příjemném ovzduší a přátelské atmosféře. Maturitní vysvědčení si slavnostně převezmou 15. června v obřadní síni MěÚ v Chebu.

Kateřina Štochlová