Žáci chebské zdrávky opět v první linii

V dnešní nelehké době, kdy se studenti potýkají s distanční výukou a závěrečné ročníky středních škol se intenzivně připravují na úspěšné složení maturitních a závěrečných zkoušek, si žáci Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy v Chebu dobrovolně přidali další nelehkou povinnost. Navázali tak na své bývalé spolužáky minulého 4. ročníku, kteří na jaře 2020 stáli v nemocnici tváří v tvář tenkrát ještě zcela neznámé infekci. K dnešnímu datu již pomáhá v tzv. první linii 20 žáků 4. ročníku a 2 žákyně 3. ročníku oboru Zdravotnický asistent (Praktická sestra). Zapojili se do pracovního procesu v nemocnicích v Chebu, Sokolově, Mariánských Lázních a Ostrově. Tato záslužná činnost se každým dnem rozrůstá a stále další žáci reagují na výzvy nemocnic ohledně výpomoci v pandemickém stavu. Pedagogové školy a jistě i rodiče těchto dobrovolníků jsou na ně patřičně hrdí. Vážíme si jejich pomoci, přejeme jim zdraví a věříme, že si z této aktivity odnesou do života nejenom dobrý pocit, ale i bohaté odborné zkušenosti. Společně musíme věřit, že období pandemie brzy skončí a žáci se budou moci v klidu připravovat k maturitním zkouškám.  

Mgr. Zdeněk Hrkal, ředitel školy