Vítězné tažení fiktivní firmy pokračuje

S novým směrem se fiktivní firma „ZDRAVEJ KANCL, s.r.o.“ v letošním školním roce umístila na prvních příčkách ve všech soutěžích, kterých se zúčastnila. Bez rušivých vlivů se dopracovala k úplné dokonalosti. Poslední vítěznou tečku udělala účast v celorepublikové soutěži o nejlepší slogan a vizitku. Jediným mráčkem pro ni bylo zrušení mezinárodního veletrhu v Praze kvůli pandemii.

Všem zúčastněným ze třídy 3. B oboru Masér sportovní a rekondiční patří obrovský dík a uznání, vždyť v tak velké konkurenci FF ze všech odborných škol zaměřených na ekonomiku a podnikání je tento výsledek naší školy hodný obdivu.

Dík patří samozřejmě i druhé FF „MASÁŽE PETR KLÍČ“, která si také po celý školní rok vůbec nevedla špatně.

Ing. Radmila Hovorková