Regionální kolo PSK olympiády

Letošní regionální kolo Olympiády z předmětu psychologie a komunikace hostila dne 10. 3. 2020 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň. Do soutěže se zapojilo celkem 9 studentů ze tří zdravotnických škol – Klatov, Plzně a Chebu. Síly byly vyrovnané, ale bohužel ani jedna ze soutěžících reprezentující naši školu na medaili nedosáhla. 1. místo olympiády obsadila Dominika Glejdurová (Klatovy), 2. místo Sebastian Mareška z domácího prostředí a místo 3. obsadil opět klatovský student Ondřej Mézl, který svou školu velmi úspěšně reprezentoval i v roce minulém. Vítěz automaticky postupuje do kola ústředního, které se mělo konat v Kyjově. Bohužel však bylo ještě téhož dne zrušeno vzhledem k aktuální epidemiologické situaci.

Foto 

Mgr. Radka Hallová