Olympiáda z psychologie

Dne 12. 2. 2020 se uskutečnil již 8. ročník školního kola Olympiády z předmětu psychologie a komunikace. Tématem pro letošní rok byla esej na téma „Můj velký sen“.

Vybrané práce 11 studentů ze tříd 3. A a 3. B byly prezentovány před odbornou porotou.  První místo získala Ivana Matyášová (3. A), místo druhé Petra Pospíšilová (3. B) a místo třetí Jitka Suchá (3. A). Cenu publika letos obdržela Simona Merhoutová ze třídy 3. B. Vítězům gratulujeme!

Tréma pracovala, ale i přes ni se všichni prezentující své role zhostili se ctí. Touto cestou si jim dovoluji poděkovat za jejich úsilí a čas, které této akci věnovali. Přibližně za měsíc nás čeká i kolo regionální, které pořádá Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň. Držte našim soutěžícím palce!

Foto                                                                                   

Mgr. Radka Hallová