Veletrh FF v Mostě

Třikrát sláva!

Hned třikrát jsme se radovali z vítězství na regionálním veletrhu fiktivních firem v Mostě. Poprvé za fungování fiktivních firem školy jsme pokořili rekord v počtu získaných ocenění. Na tomto úžasném výsledku se podíleli žáci 3. B oboru Masér sportovní a rekondiční s fiktivní firmou „Zdravej kancl, s. r. o.“. Tu reprezentovali Petra Pospíšilová, Simona Merhoutová, Bára Josífková a David Brütting. Získali prvenství v kategorii „stánek a obchodování“, „nejlepší slogan“ a třetí příčku za „nejlepší elektronickou prezentaci“. Všem patří velký dík.

Jako pozorovatelé se veletrhu zúčastnili také žáci 2. B oboru Masér ve zdravotnictví aby získali cenné zkušenosti k prezentaci své firmy Masáže Petr Klíč. V lednu 2020 na veletrhu v Sokolově již budou soutěžit také oni.

Foto

Ing. Radmila Hovorková, učitelka FF