Konference v KC Svoboda

Konference v KC Svoboda Dne 10. 10. 2019 se studenti zdravotnického a sociálního oboru naší školy sešli společně s odbornými pracovníky v KC Svoboda na konferenci, jejímž tématem byla „Zdravotní a návazná péče o pacienty v Chebu a okolí". Účastníci si vyslechli velmi pestré příspěvky, zaměřující se na lokální dostupnost zdravotně-sociálních služeb v našem regionu. Mimo jiné zde vystoupili i studenti 3. ročníku oboru Zdravotnický asistent s prezentací na téma výsledky dotazníkového šetření kvality péče v KKN Cheb. Velmi emotivní a zajímavé bylo vystoupení herce Jana Potměšila, který se po krátkém tematickém kulturním programu rozhovořil o svém životním příběhu. Věřím, že po skončení této akce všichni zúčastnění odcházeli s nově nabytými znalostmi a optimisticky naladěni. Děkujeme hlavnímu organizátorovi, otci Metodějovi, pravoslavnému duchovnímu a nemocničnímu kaplanovi v jedné osobě, za tento zážitek.

Mgr. Radka Hallová