Výstava „Kam po základní škole“

Jako již tradičně jsme se také  letos zúčastnili výstavy středních škol Karlovarského kraje, kterou dnes pořádala ISŠTE Sokolov v prostorách své školy. Žákům osmých a devátých tříd škol ze Sokolovska jsme představili tři naše maturitní obory a jeden obor učební.

Nezbývá než věřit, že se se zájemci o studium u nás setkáme znovu při dnech otevřených dveří a dále pak u přijímacích zkoušek.

Foto 

Ing. Radmila Hovorková, Mgr. Lenka Píbilová, Mgr. Renata Šalátová