Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám jsou zrušeny.

 

Projektové vyučování hygieny, imunologie a epidemiologie na ZŠ Františkovy Lázně

Ani letos na naší škole nechyběly projektové dny zaměřené na peer programy se zdravotnickou tematikou. Ve středu 15. 4. si studenti 3. ročníku Zuzana Dostálová a Jakub Jestřáb připravili pro žáky základní školy Františkovy Lázně frontální výuku hygieny, imunologie a epidemiologie. Program byl zaměřen na 5. ročník.

Během jednoho hodinového bloku jsme probrali:

·         Mikrobiologii – obecnou mikrobiologii a třídění patogenů

·         Imunologii – imunitní systém, jeho funkce a determinanty zdraví

·         Epidemiologii – proces šíření nákaz a preventivní opatření

·         Hygienu – zdraví jako odraz kvality života

Na závěr hodiny jsme vypracovali připravené grafické listy „Hygiena“, „Když jsem nemocný“ a „Zdravé a nezdravé“. Nechyběl ani praktický nácvik hygieny čistých rukou J

Jakub Jestřáb, 3.B