Ústřední kolo olympiády z psychologie

Ve dnech 3. – 4. dubna se na Střední zdravotnické a vyšší odborné škole zdravotnické v Liberci uskutečnilo dlouho očekávané ústřední kolo 14. ročníku olympiády z předmětu psychologie a komunikace. Této celorepublikové akce se účastnilo celkem 11 soutěžících se svým pedagogickým doprovodem. Ondřej Dokulil ze 3. A reprezentoval nejen naši školu, ale celý západočeský region s tématem „osudových osmiček“. Konkurence byla velmi silná, všechny výkony soutěžících vyrovnané, témata různorodá. 1. místo nakonec obsadil student z Pardubic, 2. místo získala studentka z Havlíčkova Brodu a místo třetí putovalo do Ostravy. Atmosféra obou dnů se nesla ve velmi přátelském a uvolněném duchu, také díky skvělé organizaci této akce. Dva dny utekly jako voda, vyměnili jsme si během nich mnoho zkušeností, získali inspiraci, navázali nové kontakty a přátelství. Velmi se těšíme na další ročník, pro který bylo zvoleno téma „Můj velký sen“.

Foto 

Mgr. Radka Hallová