Olympiáda z psychologie

Dne 13. 2. 2019 se uskutečnil již 7. ročník školního kola olympiády z předmětu psychologie a komunikace. Tématem pro letošní rok byl esej na téma „Síla okamžiku“.

Vybrané práce 5 studentů ze  třídy 3. A a 4 práce studentů ze třídy 3. B byly prezentovány před odbornou porotou, která neměla vůbec snadné rozhodování.  První místo získal Ondřej Dokulil (3.A), místo druhé Alžběta Švecová (3.A) a místo třetí Kateřina Reidlová (3.B). Ceny publika byly letos uděleny dvě. Za 3. A ji získal Ondřej Dokulil a za třídu 3. B Lucie Beranová.  Vítězům gratulujeme!

Všichni účinkující se své role zhostili zodpovědně a se ctí. Touto cestou si jim dovoluji poděkovat za jejich úsilí a čas, které věnovali této akci. Přesně za měsíc nás čeká i kolo regionální, kde naše škola vystoupí mimo jiné i v roli pořadatele.

Mgr. Radka Hallová