Univerzita 3. věku

V měsících říjnu a listopadu se naše škola zapojila do výuky posluchačů Univerzity 3. věku, organizované Ekonomickou fakultou Západočeské univerzity v Chebu.

Jedenáct posluchačů pravidelně docházelo na přednášky předmětu Zdravověda. Velmi se zajímali o fungování lidského těla. Absolvovali také exkurze do chebské nemocnice, kde si na vlastní kůži vyzkoušeli některá orientační vyšetření. Zimní semestr všichni posluchači zdárně ukončili a podle jejich slov se těší na pokračování v letním semestru, který na ten zimní volně naváže.

Foto

Mgr. Jaroslava Rambousková