Rada Karlovarského kraje schválila dotaci ve výši 100 000 Kč v rámci dotačního programu na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následku onemocnění.

Dotace jsme využili na vybavení Studentské poradny, která bude fungovat ve Studentském centru zdraví a při Cestě za zdravím, na osvětových akcích SZŠ a VOŠ Cheb, p. o. pro veřejnost města Cheb a jeho okolí.

Projekt Studentská poradna bude nabízet odborné semináře pro žáky naší školy k dané problematice a prezentaci pomůcek nebo služeb. Tyto informace a získané vědomosti žáci použijí při realizaci projektu pro veřejnost.

Studentská poradna bude realizována v prostorách školy SZŠ a VOŠ Cheb nebo jako jeho analogická „mobilní“ forma do partnerské organizace, která o Studentskou poradnu projeví zájem.

Studentskou poradnu budou poskytovat žáci pod dozorem odborných učitelů.

Výstupem Studentské poradny může být doporučení, poučení, informace o vhodné prevenci nemocí.

Akce budou pro účastníky zdarma.

Žáci oboru Masér sportovní a rekondiční připraví jednotlivá témata seminářů.

 

Napsala a foto: Kateřina Štochlová, učitelka odborného výcviku