Motivační dny třídy 1. OŠ

4. 9. – 5. 9. 2018 se konaly motivační dny třídy 1. OŠ. K seznamovacím a skupinovým hrám třída využila krásného prostředí na zahradě domova mládeže při SZŠ a VOŠ Cheb. Různé druhy aktivit vedly žáky k vzájemnému poznání, k vytváření třídního klimatu a k navození komunikace a skupinové spolupráce v novém kolektivu. Během těchto dnů panovala velice přátelská a příjemná atmosféra.

Foto

Mgr. Jana Kozáková – třídní učitelka, Mgr. Lenka Píbilová