Exkurze - Fakultní nemocnice Plzeň

29. května ráno jsme se setkali se žáky 2. A na vlakovém nádraží, abychom podnikli další výpravu za poznáním. Cílem naší cesty byla Plzeň, konkrétně FN Lochotín. Zde jsme měli naplánovanou prohlídku kliniky vyšetřovacích metod a také návštěvu kliniky rehabilitační. Během první části exkurze jsme měli možnost seznámit se s nejmodernějšími rentgenovými metodami a přístroji. Na rehabilitačním oddělení nás pracovníci provedli ambulantní i lůžkovou částí. Zhlédli jsme tělocvičny k individuální či skupinové terapii bohatě vybavené různými druhy pomůcek, dále vodoléčbu, fyzikální terapie, bazén s posuvným dnem i pracoviště ergoterapeuta. I přes náročné klimatické podmínky se akce vydařila a přinesla žákům mnoho nových poznatků, zážitků i podnětů, kam směřovat své odborné studium v dalších "pomaturitních" letech.

Mgr. Radka Hallová, Ing. Petr Jahn