Olympiáda z psychologie.

     Dne 23. 2. 2018 se uskutečnil 6. ročník školního kola olympiády z předmětu psychologie a komunikace (celorepublikově se jedná již o 13. ročník). Soutěže se každoročně účastní studenti druhého a třetího ročníku středních zdravotnických škol. Tématem pro letošní rok byl esej na téma „Kam kráčíme“.

     Vybrané práce P. Jungmannové, H. Tanynets, L. Böhmové a M. Sloupové ze 3.A a D. Talánové a K. Hamouzové ze 3.B byly odprezentovány před odbornou porotou, která neměla vůbec snadné rozhodování . První místo získala H. Tanynets, jež bude naši školu reprezentovat  6. března  v Plzni, kde proběhne regionální kolo soutěže. Ceny publika byly letos uděleny dvě, za 3. A získala cenu vítězka H. Tanynets a za 3. B K. Hamouzová.

     Všichni účinkující se své role zhostili opravdu zodpovědně a se ctí. Ještě jednou děkuji studentům i jejich vyučujícím – Mgr. Pavle Kolářové a Mgr. Ladislavě Zilvarové za čas a úsilí, které předcházelo této náročné akci.

Mgr. Radka Hallová