Exkurze Plzeň - Techmania Science Center; Fakultní nemocnice Plzeň - Bory

V rámci projektu přírodovědného vzdělávání jsme dne 31. 10. společně s třídami 2.A, 2.B a 2.OŠ vyrazili do populárního vědeckého centra Techmánie v Plzni. Zde nás čekal zajímavý program v podobě jednotlivých expozic a také 3D projekce filmu Astronaut v nedalekém planetáriu. I když spousta studentů nebyla v Techmánii poprvé, každý si opět našel díky měnícím se expozicím nový objekt svého zájmu. Středem zájmu studentů se staly především televizní stanoviště pro předpověď počasí, bagr i pohybové simulátory v sekci  Mathatlon.

Třída 2. A. navíc absolvovala i exkurzi v hyperbarické komoře ve FN Bory, kde jsme viděli přípravu pacientů k pobytu i jejich přímé umístění v komoře a počátek dekompresního procesu. Mezi nejčastější indikace pro pobyt v tomto zařízení patří otrava CO a kouřovými plyny, dekompresní choroba, těžké anaerobní infekce, plynatá sněť, tinitus, diabetické a ischemické defekty a mnohé další.

Věříme, že si každý ze studentů odnesl z akce mnoho zajímavých zážitků i nových vědomostí.

Foto

Mgr. Radka Hallová