Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám jsou zrušeny.

 

Návštěva Národního divadla

V úterý 24.10. se uskutečnila literárně-historická exkurze do Prahy. Žáci třetího ročníku navštívili Pražský hrad, prohlédli si Katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha, po Královské cestě došli do centra metropole.

V odpoledním programu byla návštěva vyšehradského hřbitova se Slavínem.

Nejvíce se všichni těšili na návštěvu Národního divadla, viděli jsme základní kameny a zhlédli představení hry Josefa Kajetána Tyla Strakonický dudák.

 Mgr. Renata Šalátová