Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám jsou zrušeny.

 

Motivační dny třídy 1. OŠ

Seznamovací a skupinové hry byly hlavním prostředkem motivačního dne třídy 1. OŠ. Ten se uskutečnil 12. 9. 2017 v prostorách školy a areálu Krajinné výstavy v Chebu. Různé druhy aktivit vedly žáky k vzájemnému poznání, ke zlepšení třídního klimatu a k navození skupinové spolupráce v novém kolektivu. Po skončení akce žáci hodnotili tento den velice pozitivně.

Foto

Mgr. Lenka Píbilová, třídní učitelka 1. OŠ