Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Dne 28. 11. se první dvě vyučovací hodiny konalo školní kolo O CJL. Zúčastnilo se ho 13 žáků. Žáci řešili úkoly z mluvnice a psali slohovou práci.

    Výsledky: 

  1. Barbora Rybová, 4. A

  2. Lucie Wneková, 4. B

  3. Ivana Košťálová, 1. B

Barbora Rybová a Lucie Wneková postupují do okresního kola, v případě, že se nebude moci některá z nich okresního kola zúčastnit, nahradí ji Ivana Košťálová. Okresní kolo se koná 1. února 2017 v budově chebského gymnázia. Gratulujeme a držíme palce.

12. 12. 2016, Mgr. Jitka Jašková