Poděkování:

   

 

 

Chtěla bych poděkovat všem, kteří pomáhali při masírování a testování běžců na Františkolázeňské 24 hodinovce 12. - 13. 11. 2016.

Testování zahrnovalo vyplnění dotazníku, vyšetření na podoskopu, footscanu, oxymetrem a přístrojem Body – Jett. Pomáhali je provádět žáci SZŠ a VOŠ Cheb pod dohledem Mgr. Marka Jelínka, Ph.D a Ing. Jaroslava Zdobinského z Laboratoře pro studium pohybu FZS UJEP v Ústí nad Labem.

Testovali žáci: Robert Liguš, Jakub Řezáč, Lukáš Pultar - obor vzdělávání Masér sportovní a rekondiční

Dále se provádělo vyšetření z kapilární krve (glykémie, cholesterol, kyselina močová) a měření krevního tlaku - žákyně: Nikola Maxová a Veronika Husáková - obor vzdělání Zdravotnický asistent.

Masáže aplikovali žáci oboru vzdělávání Masér sportovní a rekondiční: Martina Stolariková, Kristýna Hamouzová, Sabina Talacková, Robert Liguš, Jakub Řezáč, Lukáš Pultar, Tomáš Kraus, a to pod odborným dohledem pedagoga.

Luxusní zázemí pro testování nám poskytlo vedení společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. a pan ředitel Bc. David Kříž a vedoucí personálního oddělení Bc. Iveta Sládková.

Fotografie

Kateřina Štochlová a žáci oboru masér a zdravotnický asistent

Studentské centrum zdraví za finanční podpory města Cheb

Při SZŠ a VOŠ Cheb, p.o.

Hradební 58/10, Cheb

Kateřina Štochlová